Cwestiynau. Os nad ydych am eu hateb, ewch yn syth i’r adran ‘eich sylwadau’

Os ydych am eu hateb, cofiwch eu cynnwys yn yr adran sylwadau.

Croeso i Gynllun Rhannu Cerbydau Prifysgol Abertawe.

Mae ein cynllun am ddim, yn hyblyg iawn, ac mae’n ffordd wych o gyfarfod cydweithwyr sy’n gwneud yr un siwrne â chi i Brifysgol Abertawe.

Nid oes rhaid i chi wneud hyn bob dydd! Gallwch rannu cerbyd mor aml neu anaml ag y dymunwch.

Wyddech chi fod modd i gymudwr arbed oddeutu £1,000 y flwyddyn fel arfer wrth rannu cerbyd?

Darganfyddwch faint fedrwch chi ei arbed wrth rannu cerbyd, gyda’n cyfrifiannell cynilo penigamp

Mae mor syml ag 1, 2, 3

  1. Cofrestrwch AM DDIM
  2. Chwiliwch am gydweithiwr sy’n gwneud yr un siwrne â chi
  3. Rhannwch eich taith

Gyda’r cynllun Budi gall Beicwyr a Cherddwyr ymuno â’r cynllun hefyd drwy gofrestru yn yr un modd ond drwy ddewis yr opsiwn Cerdded neu Feicio.

Cyfnewidiwch 1 Taith a dechreuwch weld y manteision heddiw.

Methu dod o hyd i rywun yn y Uni yn mynd eich ffordd ? Beth am ehangu eich chwiliad i'r rhwydwaith Liftshare ehangach.

Dechrau arni
Savings calculator

Mae'r cymudwyr gyfartaledd sy'n rhannu car yn arbed dros £900 y flwyddyn.
Cael gwybod faint y gallwch chi cynilo gyda ein cyfrifiannell.

Faint allwch chi ei arbed?